PAPILDOMAS VAIKŲ UGDYMAS

2017-2018 m. m. lopšelio-darželio 3-6 m. vaikai, pagal tėvelių pageidavimą, lankė papildomus būrelius: anglų kalbos – mokytoja  Aistė Bosienė, Korėjos kovos menų – vadovas Aistis Vaicekauskas.

MIR.LT   © 2019