Viešieji pirkimai

2013 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

2014 m. viešųjų pirkimų planas

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Įsakymas dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo

2015 m. 

2015 METAIS MAISTO PRODUKTŲ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS LAIMĖJO

Biuro popieriaus pirkimo sutartis 2015-11

Kompiuterinės technikos pirkimo sutartis 2015-12-30

2016 m.

Pieno ir pieno produktų sutartis

Mėsos ir mėsos produktų sutartis

Vaisių, daržovių ir panašių produktų sutartis

Sušaldytos žuvies, žuvies file ir kiti žuvies produktų sutartis

Įvairių maisto produktų sutartis

At-6 ataskaita už 2015 m.

Higieninių prekių pirkimo sutartis 

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis 

Elektros prekių pirkimo sutartis 

Biuro popieriaus pirkimo sutartis 

Elektros energijos pirkimo sutartis 

Higieninių prekių pirkimo sutartis 

2016 m. viešųjų pirkimų planas

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano patvirtinimo

Kanceliarinių prekių pirkimo sutartis 

Biuro popierius

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis 

Judriojo ryšio pirkimo sutartis 

Biuro popieriaus pirkimo sutartis 

Higieninio popieriaus pirkimo sutartis 

Tvoros pirkimo sutartis

Higieninio popieriaus pirkimo sutartis

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis 

Biuro popieriaus pirkimo sutartis 

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis 

2016m. atlikti viešieji pirkimai

2017 m.

Biuro popieriaus pirkimo sutartis 

Higieninio popieriaus pirkimo sutartis 

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis 

Ataskaita At-6 už 2016 metus

Įvairūs maisto produktai

mėsa ir mesos produktai

pienas ir pieno produktai

vaisiai daržovės

žuvies ir žuvies produktai

Elektros energijos pirkimo sutartis

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Judriojo ryšio pirkimo sutartis

Elektroninės apsaugos paslaugos 

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano papildymo

2017 m. viešųjų pirkimų planas

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis

Higieninio popieriaus sutartis

Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atnaujinimo, sanitarinių mazgų remonto darbų sutartis

Kanceliarinės prekės

Higieninio popieriaus sutartis

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis

Biuro popieriaus pirkimo sutartis

Kanceliarinės prekės

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano papildymo

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis

Higieninio popieriaus pirkimo sutartis

Biuro popieriaus pirkimo sutartis

Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis

Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mėsa ir mėsos produktai

Pienas ir pieno produktai

Žuvis ir žuvies produktai

2018 m.

2018 m. Viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų žurnalas 2018 m.

Žuvis ir žuvies produktai

Pienas ir pieno produktai

Įvairūs maisto produktai

Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai

Mėsa ir mėsos produktai

2019 m. 

Viešųjų pirkimų žurnalas 2019 m.

2019 m. Viešųjų pirkimų planas

 

 

MIR.LT   © 2019