Aplinkosauginio projekto „Išgirskime, ką žemė sako“ įgyvendinimas

Jau nebe pirmi metai, kai Šiaulių lopšelio-darželio “Žibutė” bendruomenė teikia paraiškas Šiaulių miesto įstaigų aplinkosaugos švietimo ir ugdymo projektui remti. 2015 m. teikėme projektą „Išgirskime, ką žemė sako“- laimėjome 90 €.

Projekto tikslas – įtraukti kolegiškus socialinius partnerius į aplinkosaugos švietimo veiklą, siekiant gilinti projekto dalyvių žinias apie mus supančios aplinkos išsaugojimą, suteikti galimybes praktiškai tyrinėti mus supantį pasaulį.

Uždaviniai: Paminėti aplinkosaugai svarbias dienas: Žemės dieną, Judriąją savaitę ir Dieną be automobilio; lauko edukacinėse zonose  “Miško aikštelė” ir “Grybas” organizuoti tyrinėjimus, stebėjimus, įsirengti lysvę. Atlikti tyrimą – anketinę apklausą “Kaip Jūs atvykstate į darželį?”

Projekto įgyvendintas: paminėtos aplinkosaugai svarbios dienos:  Žemės diena, Judrioji savaitė ir Diena be automobilio. Iš antrinių žaliavų surengta kūrybinių darbų paroda “Snaigė, kuri nesutirpo“. Paroda eksponuota Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos filiale “Šaltinėlis”. Vyko visuotinė tvarkymosi akcija „Darom“. “Miško aikštelėje“ įrengtas mobilus – išnešamas “Sveikatos takelis”, pasodinta vaiskrūmių, įrengta lysvė augalų sodinimui, tyrinėjimams, eksperimentams, stebėjimams. Vaikų žaidimų aikštelėse įrengtos naujos edukacinės erdvės.

1234

MIR.LT   © 2021