Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Vasario 8 d.  Šiaulių miesto savivaldybės globos namų dienos centro „Goda“ Spalvų muzikos orkestras padovanojo lopšelio-darželio bendruomenei muzikinę programą, skirtą atkurtos Lietuvos 100-mečiui paminėti.

MIR.LT   © 2020