DIREKTORĖS AUDRONĖS KARULAITIENĖS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybinių  ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija)  13 punktu bendruomenei pateikiama svarstyti lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Audronės Karulaitienės 2020 m. veiklos ataskaita.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorės Audronės Karulaitienės 2020 m. veiklos ataskaita

Pasiūlymus lopšelio-darželio tarybai dėl ataskaitos vertinimo siųsti el. paštu  aukletoja4.zibute@gmail.com iki 2021 m. sausio 29 d.

MIR.LT   © 2021