INFORMACIJA BŪSIMŲJŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIAMS!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. gruodžio 5 d. Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2603 4 straipsnio 2 dalimi nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai visose mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Daugiau informacijos http://siauliai.lt/index.php?663824689. Kilus klausimams skambinti tel.: 8 (41) 38 64 87, 8 (41) 38 64 62.

MIR.LT   © 2021