INFORMACIJA DĖL ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO

Informuojame, kad vadovaudamasi  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės  6  d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ reorganizavimo patvirtinimo“, nuo 2021-09-01 Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“ yra prijungiamas prie Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“. Šiaulių lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ pereina visos Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ pareigos ir teisės. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų darbo santykiai nuo 2021-09-01 tęsiami Šiaulių lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ tomis pačiomis sąlygomis (darbo vieta, pareigos, pareiginiai nuostatai, darbo apmokėjimas).

Informacija teikiama tel. (8 41)  52 37 76, el. p. azuoliukas@splius.lt.

MIR.LT   © 2021