INTEGRACIJA Į RESPUBLIKINĮ KŪRYBINĮ PROJEKTĄ „MEŠKIUKAS GEO“

Lapkričio-gruodžio mėn. „Šnekučių“ grupės auklėtoja Inga Radavičienė ir logopedė Violeta Jurgaitienė įgyvendino trumpalaikį respublikinį kūrybinį projektą „Meškiukas GEO“. Projekto tikslas – ugdyti gebėjimą atpažinti geometrines formas aplinkos objektuose, kaupiant įvairią geometrinę patirtį, mokantis tikslinti, apibendrinti, tarpusavyje sieti geometrinių figūrų ir geometrinių santykių vaizdinius. Projekto metu vaikai turėjo galimybę gilinti savo žinias apie geometrines figūras.

MIR.LT   © 2021