Kūrybinių ugdymo(si) priemonių paroda

Šiaulių lopšelis – darželis „Žibutė“ jau eilę metų tęsia tradicijas bendradarbiaudamas su Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlis“ filialu, integruojasi į bibliotekoje rengiamus projektus. Sausio – vasario mėnesį bibliotekoje buvo surengta ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir ugdytinių tėvelių kūrybinių ugdymo(si) priemonių paroda „Laukiu… kuriu… žaidžiu…“, kurioje  atsispindėjo Šv. Kalėdų, žiemos tematika.

Parodos tikslas – sudaryti sąlygas ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenėms atskleisti savo kūrybines galias, profesinę kompetenciją, dalintis gerąją darbo patirtimi, skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Eksponavome daugiau nei dvidešimt įvairių pedagogų ir tėvų pagamintų kūrybinių ugdymo(si) priemonių  įvairioms vaikų ugdymo(si) sritims ugdyti ir plėtoti. Bibliotekos lankytojai galėjo ne tik grožėtis priemonėmis, bet ir turėjo galimybę išbandyti jas praktiškai bei išrinko populiariausią ugdymo(si) priemonę, o pedagogai nominavo kūrybiškiausią ir funkcionaliausią priemonę.

Parodą organizavo lopšelio – darželio auklėtojos Vilma Molienė ir Ieva Švėgždienė.

MIR.LT   © 2021