Laimėto aplinkosauginio projekto įgyvendinimo akimirkos

2017 m. dalyvavome Šiaulių miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkurse ir laimėjome 310 eurų  aplinkosaugino  (tęstinio) projekto „Paklausykime, ką Žemė sako…“ įgyvendinimui. Projekto tikslas – didinti bendruomenės sąmoningumą, informatyvumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, siekiant gilinti žinias apie mus supančios aplinkos išsaugojimą (oro, vandens, dirvožemio, klimato kaitą) per praktines veiklas. Rezultatas – nupirktas ir įrengtas šiltnamis lopšelio-darželio kieme.   Vaikai jį pavadino  „Daržovių namu“.

MIR.LT   © 2021