Laisvos vietos grupėse

Lopšelio gr. 3 m. amžiaus gr. 4 m. amžiaus gr. Skirtingo amžiaus gr.  kartu su ikimokyklinėse jungtinėse PUG kartu  su PUG jungtinėse Iš viso laisvų vietų
0 0 0 0 0 0

Pastaba. Informacija atnaujinama situacijai pasikeitus.

MIR.LT   © 2020