MAŽIEJI DAINININKAI ĮRAŠŲ STUDIJOJE

Balandžio 18 d. lopšelio-darželio mažieji dainininkai  kartu su meninio ugdymo mokytoja Valerija Berteškiene buvo įrašų studijoje, kur įrašė „Smaližiaus dainelę“.

MIR.LT   © 2019