Nuostatai ir planavimo dokumentai

Nuostatai

2017-2019 metų strateginis veiklos planas

2018 m. metinis veiklos planas

Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

2018-2020-ųjų m. strateginis veiklos planas

2019-2021-ųjų metų strateginis veiklos planas

2019 m. metinis veiklos planas

2020-2022-ųjų metų strateginis veiklos planas

2020 m. metinis veiklos planas

 

 

MIR.LT   © 2020