PAPILDOMAS VAIKŲ UGDYMAS

2018-2019 m. m. lopšelio-darželio 3-6 m. vaikai, pagal tėvelių pageidavimą, lankė papildomą  Korėjos kovos menų būrelį (vadovas Aistis Vaicekauskas).

MIR.LT   © 2021