PARODA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS „ŠALTINĖLIS“ FILIALE

Š. m. vasario 18  d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Šaltinėlis“ filiale (Trakų g. 20A) atidaryta Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų, pedagogų, tėvų (globėjų) kūrybos knygelių paroda ,,Mano gimtinė“. Tuo pačiu meninio ugdymo mokytoja – tautodailininkė Valerija Berteškienė eksponuoja savo kūrybinių darbų parodą ,,Lietuvių mitologijos ir literatūros personažai“.  Parodos tikslas – sužadinti vaikų domėjimąsi knygomis, plėtoti skaitymo įgūdžius. Skatinti kurti knygeles, ugdant tautiškumą, patriotiškumą, meilę tėvynei, gimtam miestui.  Parodos atidarymo metu vaikai  pasakojo kaip kūrė knygeles, dainavo dainas, deklamavo eilėraštukus apie gimtinę. „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniai susipažino su biblioteka, tapo jos skaitytojais. Paroda veiks iki 2019 m. kovo 18 d.

MIR.LT   © 2021