PEDAGOGINĖS PATIRTIES SKLAIDA ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIBUTĖ“

20161102_104423

Lapkričio 2 d. l/d „Žibutė“ vyko  apskritojo stalo diskusija „Priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programų dermės ypatumai“. Pedagoginės patirties sklaida dalinosi Šiaulių m. „Salduvės“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos ir Šiaulių lopšelių-darželių: „Saulutės“, „Salduvės“, „Ežerėlio“ bei „Sutrikusios klausos ugdymo centro“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės. Diskusijos metu buvo siekiama dermės ir ugdymo tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų. Pedagogės  diskutavo apie ugdytinių pasiekimų vertinimą, ugdymo organizavimą kitoje edukacinėje erdvėje.

Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ socialinė pedagogė pasidalino patirtimi  kaip integruojasi į priešmokyklinio ugdymo veiklą su socialinės kompetencijos plėtojimo projektais.

„Salduvės“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos supažindino priešmokyklinio ugdymo pedagoges su pirmos klasės ugdymo programos nuostatomis ir ypatumais, pristatė pirmos klasės vertinimo kriterijus, atkreipė dėmesį su kokiais sunkumais  mokiniai susiduria pirmoje klasėje. Diskusiją prie apskritojo stalo organizavo lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinio ugdymo komanda, svečius pasveikino įstaigos direktorė Audronė Karulaitienė ir pasiūlė šią diskusiją išplėtoti iki seminaro lygio.

20161102_111449IMG_869120161102_104423

 

MIR.LT   © 2021