PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDIS

Tradiciškai paskutinėmis rugpjūčio mėnesio dienomis pedagogai rinkosi į pirmąjį naujų mokslo metų Pedagogų tarybos posėdį, kurio metu lopšelio-darželio direktorė Audronė Karulaitienė pristatė pranešimą „Svarbiausi praėjusių mokslo metų veiklos aspektai“. Pedagogai aptarė naujų mokslo metų pagrindinius ugdymosi tikslus bei uždavinius, numatė ugdymo(si) siekius.

Direktorė, bendruomenės vardu, pasveikino pedagoges vasaros laikotarpiu šventusias jubiliejus, įteikė gėlių į tikslines atostogas išeinančiai auklėtojai Jovitai Kasčionienei.

 

MIR.LT   © 2021