PRANEŠIMAS APIE ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ REORGANIZAVIMĄ

Pranešame jog Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2021 m. kovo 4 d. priėmė sprendimą Nr. T-70 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ reorganizavimo“ ir pritarė šių įstaigų reorganizavimui. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimas Nr. T-70 „Dėl Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ reorganizavimo“.

MIR.LT   © 2021