STEAM

STEAM mokykla – bendrojo ugdymo mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti mokinius / vaikus pasirinkti su šiais  dalykais susijusias profesijas, mokykla / ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios mokytojai / auklėtojai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus.

2019 m. vasario mėn. lopšelis–darželis „Žibutė“ tapo kandidate į STEAM tinklo narius. 2020 m. sausio mėn. tapome STEAM tinklo mokykla. Dalyvaudami STEAM tinklo veikloje plėtosime STEAM mokyklų partnerystę. Įstaigoje sukursime inovatyvioms veikloms skirtas erdves vidaus ir lauko aplinkas. Tobulinsime ugdytinių ekonominį, ekologinį, socialinį ir kultūrinio tvarumo ugdymą. Ugdomajame procese naudosimės IKT ir kitas skaitmenines ugdymosi priemones. Pedagogai tobulins gebėjimus integruoti į ugdomąjį procesą priemones randamas natūralioje aplinkoje, kurs inovatyvias veiklas, sudarys tyrinėjimą skatinančias situacijas. Mokysimės kartu su socialiniais partneriais dirbti ir kurti grupėse, sprendžiant realias gyvenimo situacijas, teoriją grindžiant praktine veikla. Pedagogai domėsis savo dalyko ir mokslo naujovėmis, tobulins kompetenciją reikalingą mokyklos STEAM veiklos plano įgyvendinimui. Vaikai įgys naujų žinių gamtos mokslų, inžinerijos, meno/dizaino, matematikos ir kitose STEAM siūlomose srityse. Ugdomasis procesas vyks netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, ugdytinių tėvų darbovietėse, kitose ugdymo įstaigose ir kt.

Parengėme 2019 m. STEAM veiklos planą.

2020 m. STEAM veiklos:

Interaktyvių priemonių naudojimas

2019 m. STEAM veiklos:

STEAM veikla „Kodėlčiukų“ grupėje

Edukacinė veikla „Keramikos dirbtuvėlės“

STEAM veikla – inžinerija, programavimas

Kūrybinės dirbtuvėlės „Moliūgų žibintų šventė“

Edukacinis užsiėmimas „Numicon“

Kūrybinės dirbtuvėlės

Derliaus nuėmimas

Išmaniosios robotikos edukacinis užsiėmimas

Tyrinėjame darželio kiemo aplinką

Pramogos su vandeniu

Linksmoji laboratorija

„Aš – mažasis tyrėjas“

„Smagiosios robotikos“ užsiėmimai

Žaliųjų augalų dėlionė

Edukacinė veikla „Keramikos dirbtuvėlės“

STEAM projektas „Aš – mažasis tyrėjas“

Žalioji palangė „Stebiu, auginu, prižiūriu“

Matematika lauke

Eksperimentas „Medūzos“

Kūrybinė STEAM diena „Judručių“ grupėje

Respublikinis ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“

„Linksmoji laboratorija“

Kūrybinė STEAM savaitė „Judručių“ grupėje

Edukacinis užsiėmimas „Mažasis menininkas“

Išvyka į Šiaulių universiteto gamtos muziejų

Edukacinė STEAM išvyka „Mano Šiauliai“

Edukacinė erdvė tyrinėjimams, stebėjimams

Edukacinė erdvė „Kosmosas“

 

MIR.LT   © 2020