,,SVEIKATIADOS “ PROJEKTO PADĖKA

Jau keletą metų Šiaulių lopšelis-darželis „Žibutė“ dalyvauja ilgalaikiame ,,SVEIKATIADOS “ projekte ir vykdo įvairias veiklas skatinančias sveikai ir aktyviai gyventi. Į šias veiklas nuolat įsitraukia visa darželio bendruomenė. Dėkojame organizatoriams, kad jie įvertina mūsų organizuojamas edukacijas.

MIR.LT   © 2021