Šviečiamoji gyvulininkystės programa

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Mūsų įstaiga  teikė paraišką šiai programai įgyvendinti  ir buvo atrinkta  dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje.

Kaip vyks programos įgyvendinimas:

  • Įstaiga bus aprūpinta (organizatorių lėšomis) mokomąja medžiaga ir priemonėmis, skirtomis vaikus  šviesti apie gyvulininkystę.
  • Ugdymo įstaiga  organizuos vaikų švietimo užsiėmimus (pamokėles, konkursus, viešinimą ir kt.).
  • Ugdytiniams bus suorganizuota (organizatorių lėšomis) vadinamoji gyva pažintis su gyvulininkyste – išvykos į ūkininkų ūkius,  kuriose laikomi ūkiniai gyvūnai  arba vyks  gyvulėlių parodėlės pačioje ugdymo įstaigoje.
  • Šviečiamoji veikla vyks iki 2015/2016 mokslo metų pabaigos.                                                       

gyvulininkystes nuotrauka

MIR.LT   © 2021