Tai įdomu… paskaitykite

Stendinis pranešimas „Projektų ir programų integravimas į ugdomąją veiklą priešmokyklinio ugdymo grupėje“

Stendinis pranešimas „Projektinės veiklos organizavimas Šiaulių lopšelyje-darželyje „Žibutė“ bendradarbiaujant su socialiniais partneriais“ 

Pranešimas „Socialinio pedagogo darbo funkcijos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Pranešimas „Socialinio pedagogo tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Aplinkosauginio projekto „Žalioji stotelė“ įgyvendinimo ataskaita 2012 m.

Pranešimas „Ugdymo metodų taikymas, plėtojant vaikų socialinę kompetenciją“

Pranešimas „Vaikų kūrybiškumo plėtojimas dirbant su ankstyvojo amžiaus vaikais“

Pranešimas „Ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatos ugdymo galimybės“

Pranešimas „Sėkminga adaptacija. Kaip ją pasiekti?“

„Vaikų sveikatos saugojimo kompetencijos plėtojimas įgyvendinant sveikatingumo projektus

2015-2016 m. m. dalyvavimo respublikiniame „Sveikatiados“ projekte ataskaita 

2016-2017 m. m. dalyvavimo respublikiniame „SVEIKATIADOS“ projekte ataskaita

2017-2018 m. m. dalyvavimo respublikiniame „Sveikatiados“ projekte ataskaita

2018-2019 m. m. dalyvavimo respublikiniame „SVEIKATIADOS“ projekte ataskaita

MIR.LT   © 2020