TARPTAUTINĖS PROGRAMOS „ZIPIO DRAUGAI“ ĮGYVENDINIMAS

2018-2019 m. m. 20 priešmokyklinės grupės ugdytinių dalyvavo tarptautinės ankstyvosios prevencijos  programos  „Zipio draugai“ edukacinėse valandėlėse. Programos metu buvo plėtojama vaikų socialinė kompetencija.  Programos baigimo diplomai vaikams  įteikti netradicinėje edukacinėje erdvėje prie Geležinės Lapės.

MIR.LT   © 2021