TARPTAUTINĖS PROGRAMOS „ZIPIO DRAUGAI“ ĮGYVENDINIMAS

2020-2021 m. m. priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo tarptautinės ankstyvosios prevencijos  programos  „Zipio draugai” edukacinėse valandėlėse. Šios programos įgyvendinimo metu buvo siekta padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Baigiamojoje edukacinėje valandėlėje ugdytiniai prisiminė, ko Zipis juos mokė ištisus metus, gaminosi karūnas, gavo programos „Zipio draugai“ diplomus.

MIR.LT   © 2021