TARPTAUTINĖS PROGRAMOS „ZIPIO DRAUGAI“ ĮGYVENDINIMAS

2017-2018 m. m. priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo tarptautinės ankstyvosios prevencijos  programos  “Zipio draugai” edukacinėse valandėlėse. Šios programos įgyvendinimo metu buvo siekta padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ mokė vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padėjo suvokti ir skatino kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Mokė vaikus empatijos, kaip susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams.

MIR.LT   © 2020