Tradicinis renginys „Seku, seku pasaką“

Kasmet kovo mėn. paskutinėmis dienomis darželyje vyksta tradiciniai šventiniai rytmečiai skirti  tarptautinei teatro dienai paminėti „Seku, seku pasaką“. Tikslas – žaisti teatralizuotus žaidimus suteikiant vaikams žinių apie vaidinimo kūrimą, plėtojant sakytinės kalbos gebėjimus, kūrybiškumą.

Šiais mokslo metais visose grupėse atgijo personažai iš vaikų mėgiamos dainelės „Du gaideliai“. Kiekvienas ugdytinis, pagal savo gebėjimą, savitai, nuo mažiausio iki didžiausio galėjo išreikšti save laisvai improvizuodami,  atskleisdami veikėjų nuotaikas. Įdomiausiai pasakas sukūrė  „Strakaliukų“ gr. auklėtoja Ieva Švėgždienė  ir „Judručių“ gr. auklėtoja Daura Atgalainienė su ugdytiniais. Į ugdomąjį procesą integruoti ir tėveliai, gamino personažams rūbelius, dekoracijas. Puikiai sukurtą pasaką  „Strakaliukų“ gr. vaikučiai su auklėtoja parodė savo draugams Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“ ugdytiniams.

 

MIR.LT   © 2021