Vasario 16-osios paminėjimas

2020 m. vasario 17 d. darželyje vyko Vasario 16-osios minėjimo renginys. Lopšelio-darželio ugdytiniai susirinko į salę pasipuošę trispalvėmis, tautiniais rūbais ir kitais lietuvybės simboliais. Šventė prasidėjo Lietuvos valstybės himno giedojimu. Po to išgirdome vaikų deklamuojamus eilėraščius apie Lietuvą bei paklausėme „Žibuokliukų“ ansamblio atliekamas daineles.

MIR.LT   © 2021