Viešieji pirkimai

2017 m.

Biuro popieriaus pirkimo sutartis 

Higieninio popieriaus pirkimo sutartis 

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis 

Ataskaita At-6 už 2016 metus

Įvairūs maisto produktai

mėsa ir mesos produktai

pienas ir pieno produktai

vaisiai daržovės

žuvies ir žuvies produktai

Elektros energijos pirkimo sutartis

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Judriojo ryšio pirkimo sutartis

Elektroninės apsaugos paslaugos 

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano papildymo

2017 m. viešųjų pirkimų planas

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis

Higieninio popieriaus sutartis

Vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atnaujinimo, sanitarinių mazgų remonto darbų sutartis

Kanceliarinės prekės

Higieninio popieriaus sutartis

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis

Biuro popieriaus pirkimo sutartis

Kanceliarinės prekės

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano papildymo

Sanitarinių priemonių pirkimo sutartis

Higieninio popieriaus pirkimo sutartis

Biuro popieriaus pirkimo sutartis

Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis

Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Mėsa ir mėsos produktai

Pienas ir pieno produktai

Žuvis ir žuvies produktai

2018 m.

2018 m. Viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų žurnalas 2018 m.

Žuvis ir žuvies produktai

Pienas ir pieno produktai

Įvairūs maisto produktai

Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai

Mėsa ir mėsos produktai

2019 m. 

Viešųjų pirkimų žurnalas 2019 m.

2019 m. Viešųjų pirkimų planas

Žuvis ir jos produktai

Duona, duonos gaminiai ir kiti maisto produktai

Kiaušiniai

Mėsa ir jos produktai

Pienas ir jo produktai

Vaisiai ir daržovės

2020 m.

Viešųjų pirkimų žurnalas 2020 m.

2020 m. Viešųjų pirkimų planas

2021 m.

2021 m. Viešųjų pirkimų planas

Viešųjų pirkimų žurnalas 2021 m.

 

 

 

MIR.LT   © 2021